การตลาดของผู้ใช้

92% ของกลุ่มผู้บริโภคเชื่อในคำบอกเล่าแบบปากต่อปากมากกว่าการโฆษณาในรูปแบบอื่นๆ

ด้วย YOUAREMIA.COM รับการโฆษณาด้วยรูปแบบการบอกเล่าแบบปากต่อปากที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ

ทำการกำหนดเป้าหมายด้วย ภูมิภาค, ความสนใจ, เพศ และ อายุ

ทำไม YOUAREMIA ถึงสำคัญ?

การบอกเล่าโดยตรงนั้นมีส่วนสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าถึง 19% และมีอิทธิพลสูงถึง 90%

82% of marketers use word of mouth marketing

What you need to know about YouAreMIA.com

ง่ายและสะดวกในการจัดตั้ง Campaign

จากนั้นผู้ใช้ Social media จะทำการแชร์ campaign ของคุณบน Social media ให้เพื่อนๆของพวกเขาได้อ่านและรับรู้

คุณจะได้รับลูกค้าเพิ่มขึ้น ด้วยอัตรา Cost per click ในราคาถูก นอกจากนั้นลูกค้าก็จะเข้าไปยังเว็บไซต์ของคุณมากขึ้น

คนจริง ผลลัพธ์จริง

YOUAREMIA.COM

Dan Cheeseman

Dan has worked within FMCG, Media and Advertising in the UK and Thailand for over 20 years and is the founder of www.youaremia.com

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
Translate »
Boost your business through social shares! Click Here